ร่วมด้วยช่วยกัน

” รู้กฏหมาย ง่ายชะมัด กับ JUDGE COIN “

เรามาช่วยกันนะคะ คนละไม้ละมือ คนละเล็กละน้อย เพื่อเป็นแรง พลังผลักดัน ให้โครงการนี้ ได้มีส่วนได้ช่วยเหลือ คนจน ที่มีคดีความ ทางกฏหมาย ได้มีตัวช่วย มีที่ปรึกษา มีเพื่อน มีทุนสำรอง ไว้ใช้ในการต่อสู้คดี ต่อไป.

แผนงานของเรา แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 5 ขั้นตอน

และแบ่งออกเป็น งานย่อย ได้ทั้งหมด 7 งาน ด้วยกันคะ !

ROAD MAP ( แผนการทำงาน )

ขั้นตอนที่ 1 (งานที่ 1) เริ่มดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 (งานที่ 2) เริ่มดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 (งานที่ 3) เริ่มดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 (งานที่ 3-1) เริ่มดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 – 5 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ