โครงการ ในชุมชนของเรา

โครงการ  JUDGE 

โครงการ  JUDGE  เป็นโครงการ สำหรับการช่วยเหลือคนจน ในทางกฏหมาย

โดยใช้ เหรียญ  JUDGE COIN  (JUD ) ย่อมาจาก  Cryptocurrency for JUDGE เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ   

โครงการ  CryptoBIZ 

โครงการ  CryptoBIZ  เป็นโครงการสำหรับ การสร้างธุรกิจ การต่อยอดธุรกิจ และการสร้างธุรกิจ จากนวัตกรรมใหม่ 

โดยใช้   เหรียญ  CryptoBIZ Coin (CBZ)  ย่อมาจาก  Cryptocurrency for Business Coin เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ 

โครงการ  Fashion 

โครงการ  Fashion Coin เป็นโครงการสำหรับ การต่อยอดธุรกิจด้านแฟชั่น และนำแฟชั่นไทย ส่งขายทั่วโลก 

โดยใช้ เหรียญ  Fashion Coin (FSC)  ย่อมาจาก  Cryptocurrency for Fashion เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ 

โครงการ  CryptoForeX 

โครงการ  CryptoForeX Coin เป็นโครงการสำหรับ การลงทุนทางด้านเหรียญดิจิตอล และตลาด Forex.

โดยใช้ เหรียญ  CryptoForeX Coin (CFX) ย่อมาจาก  Cryptocurrency  &  ForeX Coin เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ 

โครงการ  SOLOBOT 

โครงการ  SOLOBOT Coin เป็นโครงการสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ 

โดยใช้ เหรียญ SOLOBOT Coin (BOT) เป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการ