Campaign (แคมเปญ)

A. Air Drop แจกเหรียญ ฟรี [ 5 JUD ] สำหรับกิจกรรม Social Network

วิธีร่วมสนุก กำลังดำเนินการ Upload …

B. โปรโมชั่น Air Drop แจกเหรียญ ฟรี [ 5 JUD + เสื้อ T-Shirt 1 ตัว ] สำหรับผู้เอื้อเฟื้อถือเหรียญ JUDGE COIN.

นักลงทุนท่านใด ที่มีจิตเอื้อเฟื้อ สนับสนุนโครงการ ถือเหรียญตั้งแต่ 1000 JUD ขึ้นไป รับฟรี [ 5 JUD + T-Shirt 1 ตัว ]

วิธีร่วมสนุก กำลังดำเนินการ Upload …